Nasilje nad ženama

Šta nakon sigurne kuće?

Kao što sam u prošlim tekstovima pisala, sigurna kuća je jedna mogućnost da izbjegneš nasilje. One su namijenjene svim ženama...

Pročitaj

Seksualno zlostavljanje na poslu

Spolno (seksualno) zlostavljanje je svako verbalno, neverbalno ili tjelesno neželjeno ponašanje spolne naravi, koje predstavlja povredu dostojanstva te osobe, uzrokuje...

Pročitaj

Ljubomora

Mnogi od nas smatraju da ljubomora i nije neki način nasilja. Nažalost ponekad se sve može pretvoriti u patološku ljubomoru,...

Pročitaj
Scroll to Top