Nasilje nad ženama

Šta nakon sigurne kuće?

Kao što sam u prošlim tekstovima pisala, sigurna kuća je jedna mogućnost da izbjegneš nasilje....

pexel

Seksualno zlostavljanje na poslu

Spolno (seksualno) zlostavljanje je svako verbalno, neverbalno ili tjelesno neželjeno ponašanje spolne naravi, koje predstavlja...

Pexels

Nasilje ili mobing na poslu

Mobing je problem savremenog svijeta nastao kao oblik kršenja ljudskih prava na radnom mijestu. Stvara...

ljubomora

Ljubomora

Mnogi od nas smatraju da ljubomora i nije neki način nasilja. Nažalost ponekad se sve...

close